Associació Cultural
Barcelona

Còmic realitzat a partir de dibuixos de l'Helios Gómez i distribuits durant les
manifestacions per a salvar la Model.