Contacte:
associació@heliosgómez.org

Associació Cultural
Barcelona

 

 

L'ASSOCIACIÓ CULTURAL HELIOS GÓMEZ

L'Associació Cultural Helios Gómez fou legalment constituida el 20 de Juliol de 1998 a Barcelona, Catalunya (España).
Els fins de la associació són:
a.- L'investigació per a la recollida de dades sobre la vida i obra de l'artista gràfic Helios Gómez.
b.- El rescat i protecció de les obres de l'artista així com la seva divulgació.
c.- La defensa dels frescos de l'oratori conegut com la Capella Gitana pintat per Helios Gómez a la presó Model de Barcelona.
d.- La recollida de testimonis orals i escrits de documents històrics, periodístics, fotogràfics i gràfics, per a la ampliació del fons documental de la Associació.
e.- L'el·laboració d'un catàleg raonat de l'obra de l'artista.
f.- La publicació d'articles, assaig o documentació iconogràfica en relació amb Helios Gómez.
g.- La presentació d'exposicions itinerants sobre la vida i obra de l'artista.
h.- La realització d'una pel·licula sobre la vida de l'Helios Gómez.
L'Associació és dirigida per una Junta Directiva elegida pels socis i presidida per Gabriel Gómez i Plana, fill de l'artista.
L'Associació necessita de recolzaments financers externs. Pot acceptar i solicitar contribucions de totes aquelles persones i entitats que vulguin contribuir a la tasca pretesa.
Queda exclòs el lucre personal.

Si vostè desitja col·laborar econòmicament amb nosaltres per mantenir lesnostres reivindicacions, contacteu-nos per a informar-vos en tot allò que preciseu.

Els drets de propietat intel·lectual sobre l'obra d'Helios Gómez i els propis de la nostra associació són representats per VEGAP.© Associació Cultural Helios Gómez
Correu electrònic: associacio@heliosgomez.org